Dnia 13.06.2014 w Oddziale Okręgowym w Częstochowie uroczyście obchodzono
Światowy Dzień Inwalidy , którego tegoroczne hasło to :
”Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie „Dzień ten obchodzimy uroczyście wśród naszych przyjaciół oraz osób przejawiających troskę o nich , podejmują działania służące lepszemu rozeznaniu ich potrzeb.
Naszymi gośćmi były właśnie te osoby dzięki którym możemy realizować nasze cele i zadania , ponieważ tylko wspólne działania przyczynią się do efektywnej realizacji i przesłania zawartego w haśle
Lista gości :
- Ryszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
- Adrian Staroniek - Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych
- Ryszard Majer - Rzecznik Praw Osób Starszych
- Grażyna Klamek - Dyrektor PUP
- Dorota Gazda - Kierownika Działu IRP PUP
- Annę Kaptacz - Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
- Grzegorz Nienartowicz - Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
- Rajmund Gruziewski - Kierownik Działu Windykacji przy Urzędzie Miasta
- Małgorzata Mruszczyk - Zastępca Dyrektora MOPS'u
- Bożena Cieślik - Asystentka Piotra Bąbelewskiego dyr. '' Cemexu ''
- Stefan Polis - Przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzosowiak
- Witold Mackiewicz - Prezes Stowarzyszenia Dziennikarstwa
- Jerzy Kamiński - Vice Prezes Stowarzyszenia Dziennikarstwa
- Mariola Sałata - Główna księgowa MDK
- Magdalena Ludwiczak - Przedstawicielka Banku Żywności w Częstochowie
- Witold Famulski - Honorowy Przewodniczący PZER i Inw.
Nasz związek tworzy warunki umożliwiające aktywne życie osobom niepełnosprawnym. Mamy nadzieję , że wspólne działania podjęte w ramach tegorocznych obchodów zintegrują wszystkie podmioty działające na rzecz tego środowiska. Z naszej strony nasza organizacja deklaruje chęć współpracy , ponieważ tylko wspólne działania przyczynią się do efektywnej realizacji i przesłania zawartego w komunikacie. Bo jak powiedział Senyka Młodszy :


'' Często dar jest niewielki , ale skutek z niego ogromny ''