Irena PIANKA                          - Przewodnicząca

Barbara PASIEKA                     - V-ce Przewodnicząca

Zenobia MIELNICZUK               - Z-ca Społeczny

Barbara BADORA                     - Skarbnik

Ewa KIERACH                          - Sekretarz