IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZER i Inw. w Częstochowie


W dniu 22 listopada 2013 roku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie, na którym został wybrany nowy Zarząd:

Irena Pianka - Przewodnicząca
Barbara Pasieka - V-ce Przewodnicząca
Barbara Badora - Skarbnik
Ewa Kierach - Sekretarz
Zenobia Mielniczuk - V-ce Przewodnicząca Społeczna
Witold Famulski - Honorowy Przewodniczący
Weronika Knysak - Członek Zarządu
Grażyna Pawlak - Członek Zarządu
Henryka Okwiet - Członek Zarządu
Elżbieta Kozik - Przewodnicząca Kola nr 3
Regina Krzyczmonik - Przewodnicząca Koła nr 10 - Poczesna
Henryka Ball - Przewodnicząca Koła nr 15 - Blachownia
Kazimiera Kokot - Przewodnicząca Koła nr 11
Sławomir Kubat - Przewodniczący Koła nr 13
Marian Góra - Przewodniczący Oddziału Rejonowego - Kłobuck
Witold Mietelski - Przewodniczący Oddziału Rejonowego - Lubliniec
Genowefa Lasecka - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego - Myszków
Ryszard Całus - Przewodniczący Oddziału Rejonowego - Kłomnice
Feliks Lizurej - Przewodniczący Oddziału Rejonowego - Przystajń

W IX Zjeździe uczestniczyli zaproszeni znamienici goście:

 

kol. Elżbieta Arciszewska - Przewodnicząca Zarządu Głownego
kol. Elżbieta Ostrowka - Sekretarz Generalny Zarządu Głownego
pan Zdzisław Wolski - Przewodniczący Rady Miasta
pani Grażyna Klamek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
pani Dorota Gazda - Kierownik Działu IRP Powiatowego Urzędu Pracy
pan Norbert Kępiński - Prezes Banku Żywności w Częstochowie
pan Piotr Urbaniak - Doradca do spraw Organizacji Pozarządowych
pani Barbara Berska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pan Witold Famulski - Honorowy Przewodniczący w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
pani Iwona Miedzińska - Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
pan Ryszard Majer - Rzecznik Praw Osób Starszych
pan Grzegorz Nienartowicz - Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
pani Teresa Miodek - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
pan Jacek Kasprzyk - Doradca Zarządu do spraw Komunikacji Społecznej ISD Huta Częstochowa Spółka z o.o.
pani Anna Kaptacz - Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej
pan Stefan Polis - Przewodniczący Rady Dzielnicy "Wrzosowiak"
pan Witold Mackiewicz - Prezes Stowarzyszenia Dziennikarstwa Obywatelskiego
pani Anna Gabarska - Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"

W podziękowaniu za współpracę z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostały wręczone Dyplomy Uznania osobom, którym nie jest obojętny los seniorów.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego serdecznie powitała delegatów oraz zaproszonych gości dziękując za przybycie. Następnie szczegółowo przedstawiła działalność Okręgu Podczas 5-letniej kadencji podkreślając, że wszystkie działania, które podejmują zarówno Oddziały Rejonowe, jak i Koła w Częstochowie mają na celu poprawę warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ich izolacji społecznej, zintegrowanie ze środowiskiem.
Praca całego Okręgu została wysoko oceniona przez władze naczelne PZER i Inw. oraz zaproszonych gości. Został podkreślony ogron zaangażowania, inicjatywy oraz wysiłków Zarządów i ogniw związkowych, działaczy Związku i jego szeregowych członków skupionych wokół realizacji statutowych celów naszej Organizacji, którzy swoją postawą i codzienna pracą udowadniają, że mozna pokonać bariery finansowe i organizacyjne, przełamać stereotypy myślowe, a nawet przezwyciężyć własne ograniczenia wiekowe, niosą pomoc, radość i uśmiech tym, którzy najbardziej tego potrzebują - naszym seniorom.
Tak ważne wydarzenie w PZER i Inw. uświetnił występ zespołu wokalno - tanecznego "Walentynki" z Konopisk (członkinie Koła nr 8)