Dzień Seniora 2012

W dniu 07.12.2012r. w Okregu Częstochowskim Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, na której gościliśmy :


Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji - Pawła Koniecznego
Rzecznika Praw Osób Starszych - Ryszarda Majer
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Grażynę Klamek
Kierownika Działu IRP Powiatowego Urzędu Pracy - Dorotę Gazda
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Barbarę Mizera
Prezesa Banku Żywności w Częstochowie - Norberta Kępińskiego
Sympatyka Emerytów - Annę Gabarską
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Katarzynę Buchajczuk
Przedstawiciela Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - Grzegorza Nienartowicza
Prezes Zarządu PSD - Teresę Miodek
Przedstawiciela Urzędu Miasta , Wydziału Zdrowia - Joannę Blukacz
Doradcę Zarządu do Spraw Komunikacjii Społecznej ISD Huta Częstochowa Sp z.o.o - Jacka Kasprzyka
Dyrektora Cementowni Rudniki " Cemex" - Piotra Bąbelewskiego
Honorowego Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Witolda Famulskiego
Zastępcę Dyrektora ZUS w Częstochowie - Ewę Hawryłkiewicz
Prezesa Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - Annę Kaptacz
Przedstawiciela Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - Piotra Urbaniaka
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzosowiak - Stefana Polisa
Dyrektora BBJ Sport , Jastrzebie Zdrój - Ryszarda Chromika
Dyrektora BIura Turystycznego Green Tour Częstochowa - Renatę Gotwald-Kieno
oraz członków naszej organizacji.
Przewodnicząca Irena Pianka w imieniu członków organizacji serdecznie powitała zaproszonych gości oraz złożyła serdeczne podziękowania za pomoc oraz opiekę władz samorządowych, licznych instytucji, z którymi Zwiazek współpracuje , bowiem bez wsparcia finansowego, kadrowego i codziennej życzliwości Związek by nie istniał. Uroczystość uświetlił zespół wokalny "Kalina" z Truskolas prowadzony przez Przewodniczącegp Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pana Stanisława Kubata. Wystąpił również zespół wokalno-taneczny "Walentynki" prowadzony przez Przewodniczącego Koła w Konopiskach Panią Bogusławę Piwowarczuk.

Zespoły bardzo podobały się osobom zgromadzonym na uroczystości, bisom i owacjom nie było końca. Zespoły te zdobywają znaczące miejsca na przeglądach powiatowych i regionalnych oraz pełnią ważną rolę kulturotwórczą, podtrzymują miejscowe tradycje regionalne, propagują kulturę oraz sztukę.

Przewodnicząca podkreśliła znaczenie PZERiI dla ludzi, którzy po zaprzestaniu pracy zawodowej pragną być potrzebni, brać aktywny udział w życiu społecznym, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie i dlatego głównym zadaniem naszego Związku jest organizacyjne umożliwienie tej samorealizacji członków.

Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie oraz złożyła serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.